“Svake g0dine se kod nas za Bajram skupi r0dbina”

Svake godine za Bajram se kod nas skupi sva rodbina.  Tako je bilo i ove godine. Kao i inače, kuća … Continue reading “Svake g0dine se kod nas za Bajram skupi r0dbina”