ŠALJIVO: “Vratila se žena sa mora i pokazuje mužu slike”

“Vratila se žena sa mora i pokazuje mužu slike.Gleda muž slike redom i pita ženu, ko je ova žena?Žena mu … Continue reading ŠALJIVO: “Vratila se žena sa mora i pokazuje mužu slike”